تعداد بازدید از صفحه:

513

تولد:

ملیت:

فاطمه نظری

فاطمه نظری در آثاری همچون فیلمهای "پروا"، "ترنج" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)