تعداد بازدید از صفحه:

178

تولد:

ملیت:

جعفر رحیمی سرشت

جعفر رحیمی سرشت در آثاری همچون فیلمهای "ناخواسته"، "گیرنده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)