تعداد بازدید از صفحه:

254

تولد:

ملیت:

بنیتا اشراقی

بازیگر

بنیتا اشراقی در آثاری همچون سریالهای "رحیل"، "نوبت لیلی"، "نمایشخانه (یکی بود یکی نبود)" و فیلمهای کوتاه "یک شب در متروپل"، "جنگ نه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (3)