تعداد بازدید از صفحه:

227

تولد:

ملیت:

آتنا عباس زاده

آتنا عباس زاده در آثاری همچون سریالهای "رحیل"، "موچین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)