تعداد بازدید از صفحه:

100

تولد:

ملیت:

علی عبدالهی

علی عبدالهی در آثاری همچون فیلم "خائن کشی" و سریال "رحیل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

رحیل

1401