تعداد بازدید از صفحه:

153

تولد:

ملیت:

منصور فروزش

کارگردان

منصور فروزش کارگردانی آثاری همچون فیلم کوتاه "شیلنگ" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)