تعداد بازدید از صفحه:

117

تولد:

ملیت:

اصغر حسینی

اصغر حسینی در آثاری همچون فیلمهای "روزهای زندگی"، "دست راست من" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)