تعداد بازدید از صفحه:

149

تولد:

ملیت:

کیوان صحراگرد

کیوان صحراگرد در آثاری همچون فیلمهای "بی رویا"، "تنگه ابوغریب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)