تعداد بازدید از صفحه:

118

تولد:

ملیت:

بهار ارجمندی

بهار ارجمندی در آثاری همچون فیلم "بی رویا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)