تعداد بازدید از صفحه:

127

تولد:

ملیت:

مصطفی اکبری

مصطفی اکبری در آثاری همچون فیلم "بی رویا" و "هفت و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)