تعداد بازدید از صفحه:

119

تولد:

ملیت:

رضا تهی دست

رضا تهی دست در آثاری همچون فیلمهای "ضد گلوله"، "برف روی کاج ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)