تعداد بازدید از صفحه:

169

تولد:

ملیت:

بهنام داوودی

بهنام داوودی در آثاری همچون فیلمهای "یلدا"، "یک خانواده محترم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)