تعداد بازدید از صفحه:

257

تولد:

ملیت:

عصمت بافندگان

عصمت بافندگان در آثاری همچون فیلم "من مادر هستم" و سریال "دودکش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)