تعداد بازدید از صفحه:

175

تولد:

ملیت:

نسرین دولت

نسرین دولت در آثاری همچون فیلمهای "یک سطر واقعیت"، "دلخون"، "ول وله" و سریالهای "دارا و ندار"، "قابهای خالی"، "پیامک از دیار باقی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (3)