تعداد بازدید از صفحه:

126

تولد:

ملیت:

امیر پوریا

امیر پوریا در آثاری همچون فیلم "برف روی کاج ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)