تعداد بازدید از صفحه:

107

تولد:

ملیت:

مجید اشرفی

مجید اشرفی در آثاری همچون سریالهای "عقرب عاشق"، "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)