تعداد بازدید از صفحه:

57

تولد:

ملیت:

رسول کجوری

بازیگر

رسول کجوری در آثاری همچون فیلمهای "بی تابی بیتا"، "اسب حیوان نجیبی است" و سریال "ملکوت" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

رسول کجوری همچنین به عنوان دستیار تدارکات در فیلم "اسب حیوان نجیبی است" نیز فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)