تعداد بازدید از صفحه:

137

تولد:

ملیت:

اکبر نظری

اکبر نظری در آثاری همچون فیلمهای "ملکه"، "پسران آجری"، "ستاره های سربی"، "شام آخر"، "آخرین مرحله" و ... به عنوان بازیگر جضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (8)