تعداد بازدید از صفحه:

519

تولد:

ملیت:

توفیق ظفرمند

توفیق ظفرمند در آثاری همچون فیلم "تلواسه" و سریالهای "پیامک از دیار باقی"، "دودکش"، "اکسیژن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (4)