تعداد بازدید از صفحه:

147

تولد:

ملیت:

محمدرضا راد

بازیگر

محمدرضا راد در آثاری همچن فیلم "موقعیت مهدی" و سریالهای "آتش و باد"، "دایره تردید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)