تعداد بازدید از صفحه:

813

تولد:

ملیت:

علی بهراد

کارگردان

علی بهراد کارگردانی آثاری همچون فیلم "تصور" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)

تصور

1399