تعداد بازدید از صفحه:

62

تولد:

ملیت:

امیرحسین صالحی

امیرحسین صالحی در آثاری همچون فیلم "بخارست" و سریال "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)