تعداد بازدید از صفحه:

181

تولد:

ملیت:

حسین صوفیان

حسین صوفیان در آثاری همچون فیلم "گیسوم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)