تعداد بازدید از صفحه:

112

تولد:

ملیت:

آرش صادقی

بازیگر

آرش صادقی در آثاری همچون فیلمهای "تهران شهر عشق"، "سوت پایان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)