تعداد بازدید از صفحه:

97

تولد:

ملیت:

سیاوش جوکار

سیاوش جوکار در آثاری همچون فیلم "تهران شهر عشق" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)