تعداد بازدید از صفحه:

113

تولد:

ملیت:

آرزو شعبانیان (طاهره شعبانیان)

کارگردان

آرزو شعبانیان کارگردانی آثاری همچون فیلم کوتاه "گزارش یک اخراج" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)