تعداد بازدید از صفحه:

137

تولد:

ملیت:

صفورا برسان

صفورا برسان در آثاری همچون فیلم "کن پامنار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)