تعداد بازدید از صفحه:

302

تولد:

ملیت:

صفورا برسان

بازیگر | منشی صحنه

صفورا برسان در آثاری همچون فیلم "کن پامنار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

صفورا برسان همچنین به عنوان منشی صحنه در فیلمهای "ویلای ساحلی"، "خون شد"، "قربانی"، "مستطیل قرمز" نیز فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

منشی صحنه (4)