تعداد بازدید از صفحه:

10

تولد:

ملیت:

صفورا برسان

بازیگر

صفورا برسان در آثاری همچون فیلم "کن پامنار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)