تعداد بازدید از صفحه:

108

تولد:

ملیت:

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی در آثاری همچون فیلمهای "کن پامنار"، "بار دگر باران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)