تعداد بازدید از صفحه:

12

تولد:

ملیت:

علیرضا دانیال پور

بازیگر

علیرضا دانیال پور در آثاری همچون فیلم "کن پامنار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)