تعداد بازدید از صفحه:

153

تولد:

ملیت:

فرشاد اسدالله پور

فرشاد اسدالله پور در آثاری همچون فیلمهای "هیس دخترها فریاد نمیزنند"، "تهران شهر عشق" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)