تولد:

ملیت:

کولان دبستانی

بازیگر

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)