تعداد بازدید از صفحه:

210

تولد:

ملیت:

آرمین فتح الهی (محمد فتح الهی)

آرمین فتح الهی در آثاری همچون سریالهای "یاغی"، "خون سرد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)