تعداد بازدید از صفحه:

175

تولد:

ملیت:

نازنین کشاورز

نازنین کشاورز در آثاری همچون فیلم "خوابگاه دختران" و سریال "زمانی برای پشیمانی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)