تعداد بازدید از صفحه:

204

تولد:

ملیت:

امیرحسین نوری

امیرحسین نوری در آثاری همچون فیلم "سایه بر خورشید" و سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400