تولد:

ملیت:

هلن نقی لو

بازیگر

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)