تعداد بازدید از صفحه:

217

تولد:

ملیت:

لیلا فیجانی

بازیگر

لیلا فیجانی در آثاری همچون فیلمهای "روز لیلا"، "املاکی ها"، "در قلمرو خورشید"، "آخرین ماشین دنیا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)