تولد:

ملیت:

کامران مقدادی

بازیگر

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)