تعداد بازدید از صفحه:

268

تولد:

ملیت:

مرتضی وکیلیان

مرتضی وکیلیان در آثاری همچون تله تئاتر "پیر وفا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)