تعداد بازدید از صفحه:

199

تولد:

ملیت:

زینب تحقیقی

بازیگر

زینب تحقیقی در آثاری همچون سریالهای "مشاور"، "ساخت ایران 3"، "خون سرد" و نمایش "ایوب خان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (3)