تولد:

ملیت:

زینب تحقیقی

بازیگر

زینب تحقیقی در آثاری همچون سریالهای "ساخت ایران 3"، "خون سرد" و نمایش "ایوب خان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)