تولد:

ملیت:

عبدالله روا

بازیگر

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)