تعداد بازدید از صفحه:

152

تولد:

ملیت:

جواد قاسملو

کارگردان

جواد قاسملو کارگردانی آثاری همچون فیلم کوتاه "قمیر" را برعهده داشته است.

جواد قاسملو همچنین به عنوان بازیگر در فیلم کوتاه "The Middle" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

کارگردان (1)