تولد:

ملیت:

فرهاد دانشور

بازیگر

فیلموگرافی (4)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)