تعداد بازدید از صفحه:

164

تولد:

ملیت:

حامد نصرالهی

بازیگر

حامد نصرالهی در آثاری همچون فیلمهای "یتیم خانه ایران"، "خشم و هیاهو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)