تعداد بازدید از صفحه:

376

تولد:

ملیت:

سهیل کریمی

بازیگر | کارگردان

سهیل کریمی کارگردانی آثاری همچون فیلم "گنجشک" را برعهده داشته است.

سهیل کریمی همچنین به عنوان بازیگر در فیلم "چاه دیو" و فیلم کوتاه "با کمال تاسف" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

کارگردان (1)