تعداد بازدید از صفحه:

302

تولد:

ملیت:

آرش تقواشعار

بازیگر | کارگردان | مدیر تدارکات | بازنویسی فیلمنامه

آرش تقواشعار در آثاری همچون فیلمهای "محرمانه تهران"، "شب به یادماندنی"، "دختران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

آرش تقواشعار همچنین کارگردانی فیلمهای "شروع یک پایان"، "ما همه تنهاییم" را نیز برعهده داشته است.

از دیگر فعالیتهای آرش تقواشعار میتوان به بازنویسی فیلمنامه در فیلم "شروع یک پایان" و مدیر تدارکات در فیلم "دختران" اشاره کرد.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

کارگردان (2)

مدیر تدارکات (1)

بازنویسی فیلمنامه (1)