تعداد بازدید از صفحه:

206

تولد:

ملیت:

امیر باقری

امیر باقری در آثاری همچون فیلمهای "بی وزنی"، "طلوع در شب" و "امکان مینا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)