تعداد بازدید از صفحه:

169

تولد:

ملیت:

احمد قنبری

احمد قنبری در آثاری همچون فیلمهای "های پاور"، "مسخره باز"، "بارکد"، "خط ویژه" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (2)