تعداد بازدید از صفحه:

335

تولد:

ملیت:

علی کوچکی

علی کوچکی در آثاری همچون فیلمهای "ضد گلوله"، "عصر یخبندان"، "خط ویژه"، "بارکد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)