تولد:

ملیت:

مهدی کریمی

بازیگر

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)