تعداد بازدید از صفحه:

144

تولد:

ملیت:

فرزانه امینی

کارگردان

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (2)